Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Договор меѓу Владата на Сојузна Република Германија и Македонската влада за одбегнување на двојното оданочување по однос данокот на доход и данокот на капитал
Име: Договор меѓу Владата на Сојузна Република Германија и Македонската влада за одбегнување на двојното оданочување по однос данокот на доход и данокот на капитал
Објава: Службен весник на РМ, бр.86/2007
Важи од: 01.01.2011 

Договор меѓу Владата на Сојузна Република Германија и Македонската влада за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот на доход и данокот на капитал

НАПОМЕНА: Протоколот за изменување на Договорот од 13 јули 2006 година меѓу Македонската Влада и Владата на Сојузна Република Германија за одбегнување на двојното оданочување во однос на даноци на доход и на имот(„Службен весник на РМ“, бр.194/2017), не е во сила.

Pdf_16   Превземи го документот  (1 MB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија