Memorandum_mk
МДБ коефициенти
Преглед на МДБ коефициенти за 2016 година
Месец Процент на пораст на цените на мало Објава на податоците Датум на објава
1 -1.40 % "Службен весник на Република Македонија "бр.28/2016 16.02.2016 
2 -0.70 % "Службен весник на Република Македонија "бр.47/2016 10.03.2016 
3 -0.70 % "Службен весник на Република Македонија "бр.73/2016 13.04.2016 
4 -0.40 % "Службен весник на Република Македонија "бр.90/2016 10.05.2016 
5 -0.50 % "Службен весник на Република Македонија" бр.109/2016 08.06.2016 
6 -0.50 % "Службен весник на Република Македонија "бр.127/2016 11.07.2016 
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија