Memorandum_mk
Стратешки приоритети и цели

За периодот 2017-2019 година, Управата за јавни приходи како основна цел го постави остварувањето на следните стратешки приоритети:

 • Унапредување на административните капацитети
  - Спроведуваање на реорганизацијата на Управата за јавни приходи
  - Воведување на систем на управување со процесите на работа и со промените
  - Секој вработен на соодветно место
  - Зајакнување на капацитетите на вработените
 • Секогаш чекор понапред
  - Ре-инженеринг на работните процеси
  - Интегриран информатички систем
  - Подобрување (редизајнирање) на основните работните процеси
  - Систем на управување со ризикот на усогласеноста
 • Место во меѓународната заедница
  - Размена на податоци во рамки на Европската Унија и со други земји
  - Соработка со меѓународни институции, организации и со даночни администрации
  - Евроинтегративен процес

За да го преземете Стратешкиот план на УЈП, кликнете тука.

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија