Memorandum_mk
Стратешки приоритети и цели

Управата за јавни приходи ги постави следните стратешки приоритети и цели за периодот 2018-2020 година:

1) Зајакнување на административните капацитети
- Систем за управување со квалитет
- Управување со човечки ресурси и зајакнување на капацитетот на вработените преку едукација и размена на искуство
- Подобрено администрирање и управување со долгови
- Управување со ризикот на усогласеноста

2) Борба против даночни измами и намалување на сивата економија

3) Управување со јавни финансии-мобилизација на приходите
- Зајакнување на оперативните капацитети и работните процеси за наплата на приходи преку модернизирање на даночниот ИТ систем
- Воспоставување на Центар за обновa во случај на катастрофa

Трите основни развојни компоненти се во насока на постигнување на нашата мисија и визија, но и поддршка и обезбедување на реална имплементација на реформските процеси на даночниот систем, планирани во националните програми на Република Македонија и програмите за модернизација на Управата за јавни приходи.

За да го преземете Стратешкиот план на УЈП, кликнете тука.

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија