Memorandum_mk
Даночни намалувања / ослободувања кај доход од продажба на сопствени земјоделски производи

За доходот од продажба на сопствени земјоделски производи, даночната основа се намалува со одбивање на нормираните трошоци од бруто доходот во висина од 80%..

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија