Memorandum_mk
Даночни намалувања кај доход права од индустриска сопственост

При утврдување на доходот од права од индустриска сопственост се признаваат нормирани трошоци во висина од 10%.

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија