Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
Recnik
Рок и начини на плаќање на радиодифузната такса

Плаќањето на радиодифузната такса се врши врз основа решението за утврдување на радиодифузна такса, “РДТ-ФЛ“ за семејните домаќинства, односно “РДТ-ПЛ“ за правните лица, кои од 1 јанури 2011 година ги издава Управата за јавни приходи. Решенијата се доставуваат за секој месец, одделно.


РОК ЗА ПЛАЌАЊЕ

Плаќањето на радиодифузната такса се врши најдоцна до 15-ти во месецот за претходниот месец (пр. радиодифузната такса за месец Јануари треба да се плати до 15-ти Февруари).

Во случај на задоцнето плаќање, се пресметува камата од 0,03% на износот кој нема да го платите во законскиот рок и тоа за секој ден задоцнување.


НАЧИНИ НА ПЛАЌАЊЕ

  • Електронско плаќање со безготовинска картичка

Од 15.04.2015 година, за обврзниците на РДТ - физички лица достапна е новата услуга за он-лајн плаќање на Радиодифузна такса преку е-Даноци https://etax.ujp.gov.mk
Регистрирајте се за електронско плаќање и проверка на состојбите за Радиодифузна такса преку е-Даноци https://etax.ujp.gov.mk. Постапката на регистрација за електронските сервиси за РДТ е бесплатна за граѓаните (не е потребен дигитален сертификат).
Он-лајн плаќањето на Радиодифузна такса за физичките лица е овозможено со Visa, Maestro и MasterCard безготовинска картичка (кредитна и дебитна) издадена од домашна банка.

  • Готовинско плаќање со налог ПП 10 и ПП 30

Врз основа на податоците од решението на УЈП, плаќањето на радиодифузна такса се врши на образец ПП 10 - налог за готовинско плаќање или на образец ПП 30 - налог за безготовинско плаќање.
 

*Пример за пополнет ПП 10 образец

 

*Пример за пополнет ПП 30 образец

Плаќањето на радиодифузната такса може да го извршите на било која од следните трансакциски сметки на ЈП МРТ:
1) Комерцијална банка АД Скопје - 300000002318627; 2) Шпаркасе банка Македонија АД Скопје - 250001002999026; 3) НЛБ Банка АД Скопје - 210040634060360; 4) Халк банка АД Скопје - 270040634060270; 5) Стопанска банка АД Скопје - 200002772386383; 6) Еуростандард АД Скопје - 370011200112691; 7) Силк Роуд Банка АД Скопје - 280105102146517; 8) ПроKредит банка АД Скопје - 380700812501175.

  • Предвремено плаќање на радиодифузната такса за следни периоди

Обврзникот по сопствено изјаснување може да изврши плаќање на радиодифузната такса за повеќе месеци, односно за цела календарска година.

Во случај на предвремено плаќање, задолжително треба да се внесе податокот за фолио бројот од решението за плаќање на радиодифузна такса за да може уплатата за обврзникот точно да се идентификува во Управата за јавни приходи.

  • Плаќање со траен налог

Обврзниците за радиодифузна такса имаат можност за плаќање на радиодифузната такса со траен налог, но во тој случај треба да потпишат договор со носителот на платниот промет, односно банката.

 

За повеќе информации во врска со плаќањето на радиодифузната такса обратете се во
Инфо центарот на УЈП на телефонот
0800 33 000

 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија