Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
Плаќајте даноци преку интернет со безготовинска картичка
      

Плаќајте даноци преку интернет со вашата Visa, Maestro и MasterCard безготовинска картичка. Единствено што треба да направите е да се регистрирате и да креирате ваш кориснички профил на електронскиот сервис „е-Плаќање на даноци“ https://etax.ujp.gov.mk
Услугата „е-Плаќање на даноци“ ви овозможува да заштедите време, да ги избегнете каматите за задоцнето плаќање, и како даночен обврзник (физичко лице) да вршите он-лајн преглед и плаќање на вашите даночни долгови за Персонален данок, ДДВ и Радиодифузна такса. повеќе >>>

П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Recnik
22.08.2016
Јавна објава
Јавна објава за уредно доставување на известувања за произнесувања по барања за поведување на прекршочна постапка за правните лица/трговец поединец
 
10.08.2016
е-Аукции
Оглас бр.13/2016 за продажба на движни и недвижни ствари
 
09.08.2016
Листа на должници
Листа на должници бр.08/2016 за долгови доспеани до 30.04.2016 и неплатени до 31.07.2016 година
 
08.08.2016
Мобилен даночен шалтер
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Август 2016
 
05.08.2016
Нови обрасци за користење на право на даночно ослободување по основ на воведен фискален систем на опрема
Во „Службен весник на РМ“ бр.66 од 05.04.2016 година, објавени се нови правилници за формата и содржината на ПДД и ДД обрасци кои ќе се применуваат од 31.07.2016 година, и тоа: Барање за одобрение на даночно ослободување по основ на воведување на систем на опрема за регистрирање на готовински плаќања (образец ПДД-02); Барање за паушално плаќање на персонален данок на доход (образец ПДД-П); Барање за издавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок на добивка по основ на воведување и користење фискален систем на опрема, односно фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување (образец ДД-07)...
 
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија