Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
ЕЛЕКТРОНСКИ ПРЕГЛЕД НА РАДИОДИФУЗНА ТАСКА
     Како обврзник на радиодифузна такса отсега можете да ги користите е-Даночните сервиси на УЈП за да вршите електронски увид во евиденцијата и преглед на платени и неплатени решенија за РДТ.
Постапката на регистрација за електронските сервиси за РДТ е бесплатна за граѓаните (не е потребен дигитален сертификат).
Регистрирајте се на https://etax.ujp.gov.mk

 

П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Recnik
29.09.2014
Вработување
Јавен оглас бр.02/2014 за вработување во Управа за јавни приходи
 
29.09.2014
Мобилен даночен шалтер
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Октомври 2014
 
25.09.2014
НОВО! Упатство за остварување на ДДВ ослободување за проекти финансирани од странски донатори и ИПА фондови
УЈП изготви ново Упатство кое обезбедува јасни насоки за имплементаторите на проекти и вршителите на промет на добра и услуги кон проекти финансирани од странски донатори и ИПА фондови, а со цел правилно спроведување за постапката за остварување на правото на ДДВ ослободување пропишано со член 24-а и 53-а од Законот за ДДВ. Упатството обезбедува и практични информации за начинот и роковите за поднесување на Пријава ДДВ-ПЕФ-ДО; начинот на издавање и сторнирање на Фактура ДДВ-ФП-ДО, начинот и роковите за поднесување на Eвиденција ДДВ-ЕПФ; и користење на системот е-Даноци во постапката за остварување на правото на ДДВ ослободување...
 
19.09.2014
е-Аукции
Оглас бр.16/2014 за продажба на движни и недвижни ствари
 
12.09.2014
Од 1 октомври - Регионалните дирекции на УЈП со ново работно време до 18 часот
Од 1 октомври 2014 година, сите Регионални дирекции на УЈП (Скопје, Битола, Штип, Тетово и Кавадарци) ќе работат со продолжено работно време до 18 часот во работните денови и до 14 часот во сабота. Поради совпаѓање на работното време на голем дел од физичките и од правните лица со работното време на УЈП, странките често немаат можност во текот на предвиденото работно време да ги завршат своите обвски. Од тие причини, го продолжување работното време на шалтерите на УЈП со што нашите услуги ќе бидат подостапни за граѓаните и фирмите...
 
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија