Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
ПОДНЕСЕТЕ ГОДИШНА ДАНОЧНА ПРИЈАВА!
      

Доколку приходите кои сте ги оствариле во изминатата 2015 година сеуште не сте ги пријавиле во УЈП, сторете го тоа пред истекот на законскиот рок 15-ти Март. Годишната даночна пријава (ПДД-ГДП) можете да ја поднесете на шалтерите во даночните канцеларии и во Контакт центарот (ГТЦ, 2-ри кат), Мобилните даночни шалтери или преку пошта на адресата на надлежната Регионална дирекција на УЈП.
Доколку сте регистриран корисник на е-Даноци поднесете ја пријавата по електронски пат преку е-Даноци http://etax.ujp.gov.mk
За најчесто поставуваните прашања и повеќе информации во врска со Зошто, Кој, Кога, Каде и Како се пријавуваат приходите, преземете ја Брошурата „Годишна даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход“ повеќе >>>>>>>

 

П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
Recnik
04.02.2016
е-Аукции
Оглас бр.02/2016 за продажба на движни и недвижни ствари
 
Петок, 05.02.2016 11:00 - Среда, 24.02.2016 12:00, Дебар, Скопје, Богданци, Битола, Ново Село, Куманово, Виница, Струмица, Штип, Кратово, Кочани, Радовиш, Прилеп, Крива Паланка, Берово, Крушево, Свети Николе, Охрид, Босилово, Ресен, Демир Хисар, Пробиштип, Делчево и Струга.
Февруари - Обуки за сметководители
Посетете ги обуките за сметководители кои Управата за јавни приходи ги организира во вашиот град/општина. На еднодневното советување, заинтересираните лица ќе имаат можност да се стекнат со знаења за теми од областа на даночната регулатива како и практични примери од аспект на даночното работење...
 
28.01.2016
Мобилен даночен шалтер
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Февруари 2016
 
27.01.2016
БРУТО ПЛАТА 2016 - НАЈНИСКА И НАЈВИСОКА ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ
Просечната плата по работник во Република Македонија, според податоците на Државниот завод за статистика објавени во Јануари 2016 година изнесува 32.268 денари. Обврзниците треба да ја преземат новата верзија на клиентскиот софтвер (МПИН) која го содржи новиот параметар...
 
25.01.2016
ПРИЕМ НА НОВИ 34 ФИРМИ ВО ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ГОЛЕМИ ДАНОЧНИ ОБВРЗНИЦИ
Скопје – На 22 јануари 2016 година, се одржа средба со претставниците на 34 фирми по повод нивниот прием во групата на големи даночни обврзници, а кои од почетокот на оваа година преминаа во надлежност на Дирекцијата за големи даночни обврзници (ДГДО)...
 
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија