Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
Се можеш да заборавиш, ама данок не!
  За приходите кои сте ги оствариле во изминатата 2014 година и за кои имате обврска да ги пријавите во УЈП, поднесете ГОДИШНА ДАНОЧНА ПРИЈАВА (образец ПДД-ГДП) до даночните канцеларии или по електронски пат преку https://etax-fl.ujp.gov.mk
- Преземете го образецот ПДД-ГДП од веб страницата на УЈП
  (кликни тука)
- Како да ја пополните Годишната даночна пријава? (преземи видео)
- Зошто, Кој, Кога, Каде и Како треба да ги пријави приходите во УЈП?  
  (преземи брошура)
П
В
С
Ч
П
С
Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Recnik
02.03.2015
Мобилен даночен шалтер
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Март 2015
 
02.03.2015
Граѓани - Поднесување на Годишна даночна пријава до 15-ти Март!
На две седмици пред истекот на крајниот рок (15 март 2015), 104.773 граѓани веќе ја исполнија обврската за поднесување на Годишна даночна пријава до Управата за јавни приходи, од кои 467 ја искористиле можноста за пријавување на приходите преку електронските даночни сервиси. Бидејќи во наредниот период се очекува уште околу 100 илјади граѓани да ги поднесат своите даночни пријави, апелираме да не се чекаат последните денови пред истекот на крајниот рок со цел избегнување на метежи во даночните канцеларии. Задолжително поднесете Годишна даночна пријава, доколку...
 
26.02.2015
Насоки за поднесување на даночни биланси за Единките корисници на буџетски средства
Доколку Единките корисници на буџетски средства остваруваат приходи од вршење на стопанска дејност и истите се наменети за финансирање на расходи за стопанска дејност, за истите постои обврска за пресметка и уплата на данок на добивка, со поднесување на Даночен биланс за оданочување на добивка (образец ДБ). Овие приходи и расходи треба да бидат евидентирани на посебна сметка...
 
24.02.2015
ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДАНОЧНИ БИЛАНСИ "ДБ" И "ДБ-ВП" ЗА 2014
Oбврска за поднесување на Даночен биланс за оданочување на добивка (образец "ДБ") до УЈП има: правно лице - резидент на РМ кое остварува добивка од вршење на дејност во земјата или странство, освен правно лице кое влегува во поедноставниот даночен режим и постојана деловна единица на странско правно лице која остварува добивка од вршење на дејност на територија на РM...
 
19.02.2015
е-Аукции
Оглас бр.03/2015 за продажба на движни и недвижни ствари
 
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија