Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Recnik
Пријавување на промени на имотната состојба

Содржината и формата на образецот пријавување на промени на имотната состојба ги пропишува Државната комисија за спречување на корупција и истиот можете да го преземете од веб страницата www.dksk.mk
Начинот на пополнување и доставување е пропишан во самиот образац.
Кон образецот за промена на имотната состојба кој се доставува до Државната комисија за спречување на корупција и Управата за јавни приходи се приложува и договор или друг документ што е основа за располагање со имотот, како и документ за начинот на извршеното плаќање (согласно Закон за спречување на корупцијата).

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија