Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Recnik
Интегритет и превенција од корупција

Управата за јавни приходи од 25.05.2023 година има потпишано и усвоено Политика на интегритет, со која се има обврзано за воведување, примена и имплементација на системот за интегритет, преку почитување на уставноста, законитоста, професионалниот интегритет, транспарентноста и заштитата на човековите слободи и права.

Во оваа насока, Управата за јавни приходи прави цврсти заложби за доследна примена на стандардите за интегритет, а сето тоа во насока на законито, независно, непристрасно, етичко, одговорно и транспарентно вршење на работите, со цел да се елиминираат ризиците од корупција, а службените лица да го зачуваат својот углед и угледот на институцијата, со што ќе се обезбеди довербата на граѓаните во работата на институцијата.

Акти, документи и информации поврзани со системот на интегритет:

Пријавување на непрофесионално однесување и неправилности сторени од вработени во УЈП на: info@ujp.gov.mk, со поднесување на пријава/претставка по пошта или директно до писарница на УЈП или пријавување на телефонската линија 198.

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија