Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Recnik
Резултати од анкетата
Анкета
Анкета: Доколку остварувам приходи од имот и имотни права (кирија):
Активна од: 12.10.2016 
Активна до: 16.11.2016 
Резултати
 
Chart?chco=ffaeae,ffec94,b0e57c,b4d8e7,56baec&chd=s:wf7n9&chl=1%29+%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b0+%d0%b4%d0%b0+%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0%d0%bc+%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be+%d0%9f%d0%94%d0%94-%d0%90%d0%94%d0%9f%2f%d0%9f%d0%98+%28361%29|2%29+%d0%bd%d0%b5+%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b0+%d0%b4%d0%b0+%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0%d0%bc+%d0%9f%d0%94%d0%94-%d0%90%d0%94%d0%9f%2f%d0%9f%d0%98+%2890%29|3%29+%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bc+%d0%be%d0%b1%d0%b2%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0+%d0%b4%d0%b0+%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0%d0%bc+%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be+%d0%9f%d0%94%d0%94-%d0%93%d0%94%d0%9f++%28939%29|4%29+%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bc+%d0%be%d0%b1%d0%b2%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0+%d0%b4%d0%b0+%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0%d0%bc+%d0%9f%d0%94%d0%94-%d0%93%d0%94%d0%9f+%28216%29|5%29+%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bc+%d0%be%d0%b1%d0%b2%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0+%d0%b4%d0%b0+%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0%d0%bc+%d0%9f%d0%94%d0%94-%d0%90%d0%94%d0%9f%2f%d0%9f%d0%98+%d0%b8+%d0%9f%d0%94%d0%94-%d0%93%d0%94%d0%9f+%28980%29&cht=p&chs=550x300&chxr=0,361,980
Табеларен преглед
Одговор Број на гласови
1) треба да поднесам само ПДД-АДП/ПИ 361
2) не треба да поднесам ПДД-АДП/ПИ 90
3) имам обврска да поднесам само ПДД-ГДП 939
4) немам обврска да поднесам ПДД-ГДП 216
5) имам обврска да поднесам ПДД-АДП/ПИ и ПДД-ГДП 980
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија