Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Recnik
Постапка за взаемно договарање (Mutual Agreement Procedure)

Согласно одредбите од Законот за Управа за јавни приходи (чл,4, ст.3) „Управата за јавни приходи спроведува постапки за заемно договарање во областа на даноците согласно склучените меѓународни договори и конвенции“.

Согласно наведеното, Управата за јавни приходи е надлежен орган за спроведување на постапките за заемно договарање во областа на даноците со странски надлежни даночни органи врз основа на склучените договори за одбегнување на двојно оданочување и заштита од фискална евазија помеѓу Република Северна Македонија и други земји. Договорите се достапни на следниот линк од веб страната на УЈП: http://ujp.gov.mk/mk/regulativa/pregled/tr/md

Барањата од даночните обврзници се доставуваат во писмена форма на следната адреса:
Управа за јавни приходи, Генерална дирекција Скопје
бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1, 1000 Скопје

Информации за постапката за заемно договарање може да се добијат преку:
е-пошта: map@ujp.gov.mk
телефон: 02/3299 543

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија