Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Recnik
Автоматско враќање на средства

Автоматско враќање на средства претставува износ за кој автоматски се намалува обврската за плаќање на придонесот и персоналниот данок за наредниот месец.

Доколку во наредниот месец обврзникот за плаќање нема обврска за плаќање на придонеси / персонален данок (пр. користи породилно боледување), во тој случај автоматскиот поврат ќе се реализира во нареден/и месеци во кои ќе биде искажана обврска за плаќање.

Автоматскиот поврат се реализира по лице и по вид на придонес / персонален данок. Доколку за одредено лице се платени повеќе придонеси / персонален данок истите како автоматски поврат може да ја намалат обврската единствено за тоа лице и за соодветниот вид на придонес.

Износот на повеќе платен придонес и персоналниот данок во тековниот месец се јавува како Автоматско враќање на средства (износ кој се одбива од месечниот износ на придонес) во „Декларацијата за прием“ за наредниот месец.

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија