Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Recnik
Преглед на законска регулатива
Закон за радиодифузната дејност
Име: Закон за радиодифузната дејност
Објава: Службен весник на РМ, бр.100/05...13/12
Важи од: 21.01.2012 

Со овој закон се уредуваат условите и начинот на вршење на радиодифузната дејност и работите од јавен интерес во областа на радиодифузијата.

***
Со денот на влегувањето во сила на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (03.01.2014 година) престанува да важи Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на Република Македонија" број 100/2005, 19/2007, 103/2008, 152/2008, 6/10, 145/10, 97/11,13/12 и 72/13), со исклучок на одредбата од членот 10 став (11) од Законот за изменување и дополнување на Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 72/13).

 

Pdf_16   Превземи го документот  (360 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија