Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Recnik
Преглед на законска регулатива
Правилник за начинот на спроведување на ослободување од плаќање на увозни давачки и ДДВ при увоз на стоки - добра наменети за реализација на проект кој се финансира со парични средства добиени врз основа на договор за донација...
Име: Правилник за начинот на спроведување на ослободување од плаќање на увозни давачки и ДДВ при увоз на стоки - добра наменети за реализација на проект кој се финансира со парични средства добиени врз основа на договор за донација...
Објава: Службен весник на РСМ, бр.312/20
Важи од: 30.12.2020 

Со овој правилник се пропишува начинот на спроведување на ослободување од плаќање на увозни давачки и данок на додадена вредност при увоз на стоки-добра наменети за реализација на проект кој се финасира со парични средства добиени врз основа на договор за донација, склучен меѓу Република Северна Македонија и странски донатори, во кој договор е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат увозни давачки и даноци како и формата и содржината на барањето за остварување на ослободувањето како и потребната документација.

Pdf_16   Правилник за начинот на спроведување на ослободување од плаќање на увозни давачки и ДДВ при увоз на стоки - добра наменети за реализација на проект......  (39 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија