Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Recnik
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на извештајот за извршените промети на добра и услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен прометот.....
Име: Правилник за формата и содржината на извештајот за извршените промети на добра и услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен прометот.....
Објава: Службен весник на РСМ, бр. 315/2020
Важи од: 01.01.2021 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на извештајот за извршените промети на добра и услуги за кои даночниот обврзник кон кого е извршен прометот, согласно член 32-а од Законот за данокот на додадена вредност, како и формата и содржината на извештајот за примени промети на добра и услуги за кои даночниот должник е даночниот обврзник примател на прометот, согласно член 32-а од Законот за данокот на додадена вредност.

Pdf_16   Правилник за формата и содржината на извештајот за извршените промети на добра и услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен прометот.....  (29 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија