Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Recnik
Преглед на законска регулатива
Упатство за начинот и постапката за враќање на данокот на додадена вредност на посебни субјекти – ДДВ 104
Име: Упатство за начинот и постапката за враќање на данокот на додадена вредност на посебни субјекти – ДДВ 104
Објава: Број 15-5577/1
Важи од: 14.07.2010 

Со ова Упатство се уредува на единствен начин постапката за враќање на данокот на додадена вредност на посебните субјекти и тоа:

  1. даночни обврзници без седиште, подружница, постојано живеалиште или престојувалиште во земјата
  2. непрофитни организации
  3. странски дипломатски или конзуларни претставништва и нивни членови
  4. меѓународни организации и нивни членови
Pdf_16   Упатство за начинот и постапката за враќање на данокот на додадена вредност на посебни субјекти – ДДВ 104  (242 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија