Memorandum_mk
Статистика

Во делот статистика можете да ги најдете најновите информации за:

  • Нето плати (просечна месечна нето плата во Република Северна Македонија)
  • МДБ коефициенти (движење на цените на мало во Република Северна Македонија)
  • УЈП статистика (наплата на даночни приходи, наплата на социјални придонеси, регистрирани даночни обврзници, фискални апарати, пријавени неправилности, годишна даночна пријава и инспекциски контроли)

Изберете ја соодветната категорија во подменито.

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија