Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Recnik
(OECD) Организација за економска соработка и развој

ОЕЦД е организација која промовира политики за унапредување на економијата и благосостојбата на луѓето. Нејзиното функционирање се одвива преку: 1. Секретаријат којшто прибира информации и анализира податоци; 2. Комитети кои ги дискутираат политиките врз основа на прибраните информации; и 3.Совет кој носи одлуки. Комитетите со цел дискутирање на одредени теми и изнаоѓање на глобални решенија формираат Глобални форуми. За таа цел, формиран е и Глобалниот форум за транспарентност и размена на информации за даночни цели.
Глобалниот форум за транспарентност и размена на информации за даночни цели ја обезбедува имплементацијата на договорените меѓународни стандарди за транспарентност и размена на информации за даночни цели преку вршење на процес на peer review, преку кој се мониторира имплементацијата на стандардите кои државите се обврзале да ги имплементираат. Глобалниот форум во моментов има 150 членки, меѓу кои е и Република Македонија.
Peer review на Република Макеоднија од страна на Глобалниот форум:

  • 2014 година - прва фаза на peer review според кој Република Македонија е оценета со Largely Compliant.

Управата за јавни приходи особено ги следи ОЕЦД стандардите за размена на информации помеѓу даночните органи согласно меѓународните договори за одбегнување на двојно оданочување, со цел нивна имплементација во оперативното работење на даночната администрација.

 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија