Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Recnik
Отворени повици
Наслов Датум на објава Тип
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јули 2022 01.07.2022 Мобилен даночен шалтер
Листа на должници бр.06/2022 за долгови доспеани до 28.02.2022 и неплатени до 31.05.2022 година 09.06.2022 Листа на должници
Оглас бр.06/2022 за продажба на движни и недвижни ствари 08.06.2022 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јуни 2022 06.06.2022 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредно доставување на известувања и решенија за сторен прекршок за правните лица и одговорните лица/физички лица 16.05.2022 Јавна објава
Листа на должници бр.05/2022 за долгови доспеани до 31.01.2022 и неплатени до 30.04.2022 година 10.05.2022 Листа на должници
Оглас бр.05/2022 за продажба на движни и недвижни ствари 09.05.2022 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Мај 2022 04.05.2022 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 03.05.2022 Јавна објава
Оглас бр.04/2022 за продажба на движни и недвижни ствари 11.04.2022 е-Аукции
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 11.04.2022 Јавна објава
Листа на должници бр.04/2022 за долгови доспеани до 31.12.2021 и неплатени до 31.03.2022 година 08.04.2022 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Април 2022 04.04.2022 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредно доставување на записници за сторен прекршок и прекршочни платни налози за правните лица и одговорните лица/физички лица 29.03.2022 Јавна објава
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 18.03.2022 Јавна објава
Листа на должници бр.03/2022 за долгови доспеани до 30.11.2021 и неплатени до 28.02.2022 година 10.03.2022 Листа на должници
Оглас бр.03/2022 за продажба на движни и недвижни ствари 10.03.2022 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Март 2022 09.03.2022 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредно доставување на Известување по барање за поведување на прекршочна постапка за правни лица и одговорни лица/физички лица 07.03.2022 Јавна објава
Јавна објава за уредно доставување Известување по барање за поведување на прекршочна постапка за правни лица и одговорни лица/физички лица 28.02.2022 Јавна објава
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 23.02.2022 Јавна објава
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 15.02.2022 Јавна објава
Јавна објава за уредно доставување на записници за сторен прекршок и прекршочни платни налози за правните лица и одговорните лица/физички лица 14.02.2022 Јавна набавка
Листа на должници бр.02/2022 за долгови доспеани до 31.10.2021 и неплатени до 31.01.2022 година 10.02.2022 Листа на должници
Оглас бр.02/2022 за продажба на движни и недвижни ствари 10.02.2022 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Февруари 2022 04.02.2022 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.01/2022 за продажба на движни и недвижни ствари 10.01.2022 е-Аукции
Листа на должници бр.01/2022 за долгови доспеани до 30.09.2021 и неплатени до 31.12.2021 година 10.01.2022 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јануари 2022 04.01.2022 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 24.12.2021 Јавна објава
Страници: 


 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија