Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Recnik
Отворени повици
Наслов Датум на објава Тип
Листа на должници бр.12/2022 за долгови доспеани до 31.08.2022 и неплатени до 30.11.2022 година 09.12.2022 Листа на должници
Јавна објава за уредно доставување на Решенија по барање за поведување на прекршочна постапка за правни лица и одговорни лица/физички лица 07.12.2022 Јавна објава
Оглас бр.11/2022 за продажба на движни и недвижни ствари 07.12.2022 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Декември 2022 05.12.2022 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредно доставување на известувања и решенија за сторен прекршок за правните лица и одговорните лица/физички лица 02.12.2022 Јавна објава
Јавна објава за уредно доставување на решение за ДДВ за правното лице, записници за сторен прекршок и прекршочни платни налози за правното лице и одговорното лице 18.11.2022 Јавна објава
Листа на должници бр.11/2022 за долгови доспеани до 31.07.2022 и неплатени до 31.10.2022 година 10.11.2022 Листа на должници
Оглас бр.10/2022 за продажба на движни и недвижни ствари 10.11.2022 е-Аукции
Јавна објава за уредно доставување на записници за сторен прекршок и прекршочни платни налози за правните лица и одговорните лица/физички лица 09.11.2022 Јавна објава
Јавна објава за уредно доставување на Известување по барање за поведување на прекршочна постапка за правни лица и одговорни лица/физички лица 04.11.2022 Јавна објава
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Ноември 2022 01.11.2022 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредно доставување на известувања по поведените барања за прекршочна постапка 14.10.2022 Јавна објава
Оглас бр.09/2022 за продажба на движни и недвижни ствари 12.10.2022 е-Аукции
Листа на должници бр.10/2022 за долгови доспеани до 30.06.2022 и неплатени до 30.09.2022 година 10.10.2022 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Октомври 2022 29.09.2022 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредно доставување на известувања по поднесени барања за прекршочна постапка 13.09.2022 Јавна објава
Оглас бр.08/2022 за продажба на движни и недвижни ствари 12.09.2022 е-Аукции
Листа на должници бр.09/2022 за долгови доспеани до 31.05.2022 и неплатени до 31.08.2022 година 07.09.2022 Листа на должници
Јавна објава за уредно доставување на записници за сторен прекршок и прекршочни платни налози за правните лица и одговорните лица/физички лица 07.09.2022 Јавна објава
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Септември 2022 05.09.2022 Мобилен даночен шалтер
Листа на должници бр.08/2022 за долгови доспеани до 30.04.2022 и неплатени до 31.07.2022 година 10.08.2022 Листа на должници
Јавна објава за уредно доставување на записници за сторен прекршок и прекршочни платни налози за правните лица и одговорните лица/физички лица 01.08.2022 Јавна објава
Оглас бр.07/2022 за продажба на движни и недвижни ствари 11.07.2022 е-Аукции
Листа на должници бр.07/2022 за долгови доспеани до 31.03.2022 и неплатени до 30.06.2022 година 08.07.2022 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јули 2022 01.07.2022 Мобилен даночен шалтер
Листа на должници бр.06/2022 за долгови доспеани до 28.02.2022 и неплатени до 31.05.2022 година 09.06.2022 Листа на должници
Оглас бр.06/2022 за продажба на движни и недвижни ствари 08.06.2022 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јуни 2022 06.06.2022 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредно доставување на известувања и решенија за сторен прекршок за правните лица и одговорните лица/физички лица 16.05.2022 Јавна објава
Листа на должници бр.05/2022 за долгови доспеани до 31.01.2022 и неплатени до 30.04.2022 година 10.05.2022 Листа на должници
Страници: 


 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија