Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Recnik
Отворени Повици


 

 

Наслов Датум на објава Тип
Јавна објава за уредно доставување на Решенија по барање за поведување на прекршочна постапка за правни лица и одговорни лица/физички лица 16.07.2024 Јавна објава
Јавна објава за уредно доставување на Решенија по барање за поведување на прекршочна постапка за правни лица и одговорни лица/физички лица 15.07.2024 Јавна објава
Листа на должници бр.07/2024 за долгови доспеани до 31.03.2024 година и неплатени до 30.06.2024 година 10.07.2024 Листа на должници
Оглас бр.06/2024 за продажба на движни и недвижни ствари 09.07.2024 е-Аукции
Јавна објава за уредно доставување на известувања по барање за поведување на прекршочна постапка за правни лица и одговорни лица/физички лица 05.07.2024 Јавна објава
Јавна објава за уредно доставување на решенија за обезбедување на даночен долг на даночен гарант пред присилна наплата 27.06.2024 Јавна објава
Листа на должници бр.06/2024 за долгови доспеани до 29.02.2024 година и неплатени до 31.05.2024 година 13.06.2024 Листа на должници
Оглас бр.05/2024 за продажба на движни и недвижни ствари 10.06.2024 е-Аукции
Јавна објава за уредно доставување на решенија за обезбедување на даночен долг на даночен гарант пред присилна наплата / Јавна објава за уредно доставување на опомени на даночен гарант за плаќање на неплатен долг 03.06.2024 Јавна објава
Оглас бр.04/2024 за продажба на движни и недвижни ствари 13.05.2024 е-Аукции
Листа на должници бр.05/2024 за долгови доспеани до 31.01.2024 година и неплатени до 30.04.2024 година 13.05.2024 Листа на должници
Јавна објава за уредно доставување на опомени на даночен гарант за плаќање на неплатен долг 23.04.2024 Јавна објава
Листа на должници бр.04/2024 за долгови доспеани до 31.12.2023 година и неплатени до 31.03.2024 година 11.04.2024 Листа на должници
Јавна објава за уредно доставување на записници за сторен прекршок и прекршочни платни налози за правните лица и одговорните лица/физички лица 11.04.2024 Јавна објава
Оглас бр.03/2024 за продажба на движни и недвижни ствари 09.04.2024 е-Аукции
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок по поведено барање за прекршочна постапка 04.04.2024 Јавна објава
Јавна објава за уредно доставување на Решенија за сторен прекршок за правни лица и одговорни лица/физички лица 13.03.2024 Јавна објава
Листа на должници бр.03/2024 за долгови доспеани до 30.11.2023 година и неплатени до 29.02.2024 година 08.03.2024 Листа на должници
Оглас бр.02/2024 за продажба на движни и недвижни ствари 06.03.2024 е-Аукции
Јавна објава за уредно доставување на Известувања по барање за поведување на прекршочна постапка за правни лица и одговорни лица/физички лица 23.02.2024 Јавна објава
Јавна објава за уредно доставување на решенија за сторен прекршок/известувања по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка за правните лица и одговорните лица/физички лица по поведените барања за прекршочна постапка 23.02.2024 Јавна објава
Јавна објава за уредно доставување на известувања по Барање за поведување на прекршочна постапка и решенија за сторен прекршок за правните лица и одговорните лица/физички лица 15.02.2024 Јавна објава
Јавна објава за уредно доставување на Известување по барање за поведување на прекршочна постапка за правни лица и одговорни лица/физички лица 09.02.2024 Јавна објава
Листа на должници бр.02/2024 за долгови доспеани до 31.10.2023 година и неплатени до 31.01.2024 година 08.02.2024 Листа на должници
Јавна објава за уредно доставување на Решенија по барање за поведување на прекршочна постапка за правни лица и одговорни лица/физички лица 08.02.2024 Јавна објава
Јавна објава за уредно доставување на известувања по барање за поведување на прекршочна постапка за правни лица и одговорни лица/физички лица 11.01.2024 Јавна објава
Оглас бр.01/2024 за продажба на движни и недвижни ствари 11.01.2024 е-Аукции
Листа на должници бр.01/2024 за долгови доспеани до 30.09.2023 година и неплатени до 31.12.2023 година 10.01.2024 Листа на должници
Јавна објава за уредно доставување на Решенија за сторен прекршок за правни лица и одговорни лица/физички лица 04.01.2024 Јавна објава
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јануари 2024 02.01.2024 Мобилен даночен шалтер
Страници: 


 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија