Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Recnik
Даночни приходи во 2016 година

- износи во милиони денари
- релација - индекси

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
НАПЛАТA
01.01.-31.12.2016
НАПЛАТA
01.01.-31.12.2015

ИНДЕКС:
2016/2015

Данок на добивка 10,769 12,024 89,56%
Персонален данок на доход 14,205 12,909 110,04%
Данок на додадена вредност 45,949 41,694 110,21%
ВКУПНО 70,922 66,627 106,45%
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија