Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Recnik
Даночни приходи во 2020 година

- износи во милиони денари
- релација - индекси

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
НАПЛАТA
01.01.-31.12.2020
НАПЛАТA
01.01.-31.12.2019

ИНДЕКС:
2020/2019

Данок на добивка 10,496 11,554 90,84%
Персонален данок на доход / Данок на личен доход 18,625 18,706 99,57%
Данок на додадена вредност 46,893 52,059 92,34%
ВКУПНО 76,015 82,319 92,34%

 

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија