Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Recnik
Даночни приходи во 2006 година

- износи во милиони денари
- релација - индекси

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

РЕБАЛАНС БУЏЕТ
ПЛАН ЗА 2006

НАПЛАТА
01.01.2006-31.12.2006
НАПЛАТА
01.01.2005-31.12.2005
ИНДЕКС:
3 / 2
ИНДЕКС:
3 / 4
 1 4 5 6
 ДД  4,423  4,709.83  2,835.79  106.5  166.1
 ПДД  8,256  8,413.82  8,098.70  101.9  103.9
ДДВ  27,374  27,240.31  27,081.13  99.5  100.6
АКЦИЗИ  11,004  11,511.41  11,090.92  104.6  103.8
ВКУПНО  51,057  51,875.62  49,107.27  101.6  105.6

 

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија