Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Recnik
Даночни приходи во 2008 година

- износи во милиони денари
- релации-индекси

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

ПЛАН I 2008

РЕБАЛАНС БУЏЕТ ПЛАН 2008 ОСТВАРЕНО
2008
ОСТВАРЕНО
2007
ИНДЕКС 4:2 ИНДЕКС 4:3 ИНДЕКС 4:5
 1 2 3 4 5 8
 ДД 5,254 9,000 8,579 5,896  163.29  95.32 145.49
 ПДД 8,331 8,900 8,696 8,891  104.38  97.71 97.81
ДДВ 36,305 38,662 36,174 32,962 99.64 93.56 109.74
АКЦИЗИ 13,487 13,637 13,557 12,584 100.52 99.42 107.74
ВКУПНО 63,377 70,199 67,006 60,333 105.73 95.45 111.06

 

Во 2008 година, остварен е вкупен даночен приход од 67.006.188.224,00 денари. Овој износ е понизок за

  • ↓ 4,6% во однос на планираниот од 70.198.645.000,00 денари и повисок за
  • ↑11,1% во однос на остварениот во 2007 година во износ од 60.333.226.455,00 денари
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија