Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Recnik
Преглед на образец
Фактура за промет ослободен од ДДВ согласно член 24-а од Законот за данокот на додадена вредност
Кратко име: ДДВ-ФП-ДО
Тип на данок: Данок на додадена вредност

Врз основа на податоците од поднесена Пријава за промет на добра и услуги ослободен од ДДВ согласно член 24-а од Законот за данокот на додадена вредност (образец ДДВ-ПЕФ-ДО), Управата за јавни приходи преку системот е-Даноци https://etax-fl.ujp.gov.mk електронски генерира Фактура за промет ослободен од ДДВ (образец ДДВ-ФП-ДО).

Вршителот на прометот ја печати и ја потпишува генерираната Фактура ДДВ-ФП-ДО, по што му доставува еден примерок на примателот на прометот.

Pdf_16   Фактура за промет ослободен од ДДВ согласно член 24-а од Законот за данокот на додадена вредност  (163 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија