Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Recnik
Преглед на образец
Извештај за корисниците на продажни места на зелените пазари
Кратко име: ПДД-И/ЗП
Тип на данок: Персонален данок на доход

Трговецот кој организира зелен пазар на кој се врши трговија на големо и мало до Управата за јавни приходи треба да поднесе Извештај за корисниците на продажните места на зелените пазари (образец ПДД-И/ЗП), најдоцна до крајот на годината која и претходи на годината за која се врши утврдување на данокот.

Во извештајот се внесуваат податоци за СВД (самостојни вршители на дејност) и за ФЛ (физички лица).
За секоја промена трговецот кој организира зелен пазар до Управата за јавни приходи треба да поднесе Извештај, најдоцна до 10-ти во месецот кој следи по месецот во кој настанала промената.
Извештајот се поднесува во електронска форма преку системот е-Персонален данок e-pdd.ujp.gov.mk

Доколку едно правно лице - организатор на пазар поседува повеќе зелени пазари, истиот треба да поднесе Извештај со податоци за секој одделен пазар.

Pdf_16   Извештај за корисниците на продажни места на зелените пазари  (340 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија