Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Recnik
Преглед на образец
Годишна даночна пријава за утврдување на персоналeн данок на доход
Кратко име: ПДД-ГДП
Тип на данок: Персонален данок на доход

Обврзникот на данокот на доход е должен да поднесе Годишна даночна пријава (образец “ПДД-ГДП“) за остварениот доход по истекот на годината за која се утврдува данокот, најдоцна до 15-ти март наредната година.

Годишната даночна пријава можете да ја поднесете до даночната канцеларија на УЈП според местото на живеење, до Контакт центарот Скопје (ул.„11 Октомври” бр.27) без разлика на местото на живеење на граѓанинот или по електронски пат преку системот http://etax.ujp.gov.mk

Даночниот обврзник кој остварува само приходи од плати или пензии, само приход од земјоделска дејност или само приходи од самостојна дејност не е должен да поднесува Годишна даночна пријава.

На даночниот обврзник ќе му се изрече глоба ако не поднесе Годишна даночна пријава во пропишаниот рок или пријави приходи во помал износ отколку што тој фактички изнесува, или не ги пријави приходите.

Ви препорачуваме да ја преземете брошурата„Годишна даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход“ во која подетално е објаснето Зошто?Кој?Кога?Каде? и Како? треба да ги пријави приходите во УЈП.
За да го преземете видеото (интерактивно упатство) во кое практично е објаснето пополнувањето и начинот на поднесување на Годишната даночна пријава (образец “ПДД-ГДП“), кликнете тука.

Pdf_16   Годишна даночна пријава за утврдување на персоналeн данок на доход (образец “ПДД-ГДП“)  (925 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија