Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Recnik
Преглед на образец
Барање за пресметување на износот за враќање на примената финансиска поддршка за исплата на плати за месеците октомври, ноември и декември 2020 година
Кратко име: ДБ-БВ-ФП/1
Тип на данок: Придонеси

Заради исплата на платите за месеците октомври, ноември и декември 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.267/20),работодавачот кој го искористил правото на финансиска поддршка за исплата на плати, има обврска примените финансиски средства да ги вративо Буџетот на Република Северна Македонија, но најмногу до износот од 50% од износот на искажаниот финансиски резултат пред оданочување воБилансот на приходи и расходи (образец Б) за 2020 година, зголемен за непризнаените расходи за даночни цели во Годишниот Даночен биланс за утврдување на данокот на доход од вршење на самостојна дејност.За враќање на износот на примената финансиска поддршка за исплата на плати, работодавачот поднесува Барање за пресметување на износот за враќање на примената финансиска поддршка за исплата на плати и за месеците октомври, ноември и декември 2020 година до Управата за јавни приходи.
Поднесувањето на барањето се врши преку системот е-Персонален данок https://e-pdd.ujp.gov.mk

Pdf_16   Барање за пресметување на износот за враќање на примената финансиска поддршка за исплата на плати за месеците октомври, ноември и декември 2020 година  (86 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија