Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Recnik
Преглед на образец
Барање за пресметување на износот за враќање на примената финансиска поддршка за исплата на плати за месеците април, мај и јуни 2020 година
Кратко име: ДБ-БВ-ФП/2
Тип на данок: Придонеси

Согласно Уредбата со законска сила за финансиска поддршка за работодавачите погодени од здравствено - економска криза предизивикана од Коронавирусот Covid-19, заради исплата на платите за месец април, мај и јуни 2020 („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр.111/20, 113/20 и 154/20), работодавачот кој го искористил правото на финансиска поддршка за исплата на плати, има обврска примените финансиски средства да ги врати во Буџетот на Република Северна Македонија, но најмногу до износот од 50% од износот на искажаниот финансиски резултат пред оданочување во Билансот на приходи и расходи (образец Б) за 2020 година, зголемен за непризнаените расходи за даночни цели во Годишниот Даночен биланс за утврдување на данокот на доход од вршење на самостојна дејност. За враќање на износот на примената финансиска поддршка за исплата на плати, работодавачот поднесува Барање за пресметување на износот за враќање на примената финансиска поддршка за исплата на плати за месеците април, мај и јуни 2020 година до Управата за јавни приходи.
Поднесувањето на барањето се врши преку системот е-Персонален данок https://e-pdd.ujp.gov.mk

Pdf_16   Барање за пресметување на износот за враќање на примената финансиска поддршка за исплата на плати за месеците април, мај и јуни 2020 година  (86 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија