Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Recnik
Преглед на образец
Месечен даночен биланс
Кратко име: МДБ
Тип на данок: Данок на добивка

Правни лица кои што остваруваат добивка од вршење на дејност, вклучително и обврзниците со посебен даночен статус - заштитните друштва, стопанските единици во рамките на установите за извршување на санкции и казнено-поправните установи, како и корисниците на технолошко-индустриските и развојни зони, немаат обврска да доставуваат (образец “МДБ“) Месечни пресметки на аконтациите на данокот на добивка за утврдувањето и плаќањето на месечните аконтации за февруари - декември 2015 година и јануари 2016 година.

Месечните аконтации на данокот на добивка во Даночниот биланс за оданочување на добивка (образец “ДБ“) се утврдуваат во износ од една дванаестина од утврдениот данок во даночниот биланс за претходната година зголемени за процентот на кумулативниот пораст на цените на мало во Републиката од претходниот период од годината односно до 31 јануари наредната година, во однос на просечните цени на мало во претходната година.

Месечните аконтации се плаќаат во рок од 15 дена по истекот на секој календарски месец.

Pdf_16   Превземи го документот  (1 MB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија