Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Recnik
Преглед на образец
Пријава за отповикување на регистрација за данокот на додадена вредност
Кратко име: ДДВ-01Б
Тип на данок: Данок на додадена вредност

Даночните обврзници обврзани за регистрација за ДДВ и доброволно регистрираните за ДДВ остануваат регистрирани најмалку во рок од пет календарски години, независно од висината на вкупниот промет.

Доколку вкупниот промет во петтата календарска година не го надминува износот од 1.000.000 денари, ДДВ обврзникот може, по истекот на рокот, да поднесе Пријава за отповикување на регистрацијата за ДДВ до даночната канцеларија на УЈП или по електронси пат преку http://etax.ujp.gov.mk, за бришење од регистарот на обврзници за данокот на додадена вредност.

Пријавата “ДДВ-01Б“ се поднесува најдоцна до 15-ти јануари во годината, од која даночниот обврзник бара да престане да биде регистриран за целите на данокот на додадена вредност.

Pdf_16   Пријава за отповикување на регистрација за данокот на додадена вредност  (197 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија