Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Recnik
Преглед на образец
Годишна даночна пријава за утврдување на данокот на личен доход
Кратко име: ДЛД-ГДП
Тип на данок: Данок на личен доход

Органот за јавни приходи изготвува годишна даночна пријава за обврзникот, која ги содржи податоците за остварениот доход и платените аконтации на данокот во текот на годината за која се утврдува данокот.
Годишната даночна пријава, органот за јавни приходи ја доставува до обврзникот најдоцна до 30-ти април наредната година.
Обврзникот на данокот на доход е должен да ја потврди точноста на податоците од доставената пополнета годишна даночна пријава или да ја коригира пријавата најдоцна до 31-ви мај.

Доколку обврзникот не ја потврди или коригира доставената пополнета годишна даночна пријава во рокот, доставената пополнета годишна даночна пријава се смета за потврдена.

Pdf_16   Годишна даночна пријава за утврдување на данокот на личен доход  (91 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија