Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Recnik
Преглед на образец
Годишниот извештај за остварениот доход од удели во инвестициски фонд
Кратко име: ДЛД-ГИ/ДУИФ
Тип на данок: Данок на личен доход

Друштвата за управување со инвестициски фондови се должни до Управата за јавни приходи да достават Годишен извештај за остварениот доход од удели во инвестициски фонд, согласно член 85-а став 2 од Законот за данокот на личен доход. Годишниот извештај се поднесува најдоцна до 15 јануари во тековнта година за претходната година во електронска форма преку преку системот "е-персонален данок".

Pdf_16   Годишниот извештај за остварениот доход од удели во инвестициски фонд   (63 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија