Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Recnik
Преглед на образец
Прилог со податоци за трансакции меѓу поврзани лица
Кратко име: П-ТЦ
Тип на данок: Данок на добивка

Согласно член 39 став (5) од Законот за данокот на добивка (ЗДД) даночните обврзници кои се поврзано лице согласно критериумите утврдени во член 16 од ЗДД и имаат трансакции меѓу поврзани лица согласно член 12 и член 12-а од ЗДД, имаат обврска кон образецот „ДБ“- Даночен биланс за оданочување на добивка, да достават Прилог со податоци за трансакции меѓу поврзани лица „П/ТЦ“, кој даночниот обврзник ја доставува во електронска форма преку http://etax.ujp.gov.mk

Pdf_16   Прилог со податоци за трансакции меѓу поврзани лица   (84 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија