Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Recnik
Преглед на образец
Годишен даночен биланс за персоналeн данок на доход
Кратко име: ПДД-ДБ
Тип на данок: Персонален данок на доход

Годишниот даночен биланс (образец “ПДД-ДБ”) го пополнува обврзникот на персоналниот данок на доход регистриран како трговец-поединец, како и физичко лице кое се занимава со земјоделска дејност, со занаетчиска дејност и лице кое врши услуга или слободно занимање, а кој остварува приходи од вршење на дејност утврдена согласно член 28 од Законот за персоналниот данок на доход.

Обрасците “ПДД-ДБ” и “Б” задолжително се поднесуваат до УЈП по електронски пат преку http://etax.ujp.gov.mk, најдоцна до 15 март во наредната година, како и до Централниот регистар на РМ.

Pdf_16   Превземи го документот  (63 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија