Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Recnik
Преглед на отворен повик

Оглас за продажба на движни предмети по пат на усна јавна аукција
Тип на отворен повик: е-Аукции Датум на објава: 18.05.2009 

Управата за јавни приходи - Дирекција за големи даночни обврзници објавува оглас за продажба на движни предмети по пат на усна јавна аукција. Се продаваат по пат на прва усна јавна аукција движните предмети сопственост на АДГ Маврово Скопје и тоа:

Ред. бр. Марка    Тип Регистарски
таблички
Баркод Година на
производство
Цена Локација
 1  MAZDA  TA XEDOX 9 SK-565-LD  /  2002 450.000,00 Во кругот на УЈП-Генерална
Дирекција (исправен)
 2  MAZDA  626 SK-749-KZ  /  / 250.000,00 Во кругот на УЈП-Генерална
Дирекција (исправен)
 3  Peugeot   HFX 206 SK-605-NB  /  2003 267.000,00 Во кругот на УЈП-Генерална
Дирекција (исправен)
4  CITROEN  Xsara 2.0 HDI  SK-038-JE  /  1999 180.000,00 Во кругот на УЈП-Генерална
Дирекција (исправен)
5  ZASTAVA    JUGO  SK-412-OL  /  2003 112.000,00 Во кругот на УЈП-Генерална
Дирекција (исправен)
6  LADA  NIVA 21213 SK-230-NH  /   1998 78.000,00 Во кругот на УЈП-Генерална
Дирекција (неисправен)
7  SKODA  FELICIJA SK-404-KE  /  / 191.000,00 Во кругот на УЈП-Генерална
Дирекција (неисправен)
8  ZASTAVA JUGO SK-413-OL  /  2003 107.000,00 Во кругот на УЈП-Генерална
Дирекција (исправен)
9  CITROEN  XSARA SK-461-JC  /  / 180.000,00 Во кругот на УЈП-Генерална
Дирекција (неисправен)
10 Avtobus Sanos  413 SK-413-DL  /  1987

 350.000,00

Во базата на АД Мaврово во
Табановце (неисправен)
11 Avtobus FAP Sanos 7 SK-798-LH  /  1989  350.000,00 Ѓорче Петров не е (исправен)
12 Utovaruvac a1 14 OKT ULT-160 CK 9374  0625001162  /  900.000,00 Ѓорче Петров (исправен)
13 ZASTAVA 40-10H  TURBO RIVAL
40-10 H
SK-652-LR  /  2002  30.000,00 Ѓорче Петров (исправен)
14 Avtobus FAP/Sanos  / SK-091-LV  /  1982  250.000,00 Ѓорче Петров (неисправен)
15 Avtobus Sanos 415 SK-958-BV  /  1986  360.000,00 Ѓорче Петров (исправен)
16 Avtobus TAM  170 A 11 TL SK-268-MC  /  1977  450.000,00 Ѓорче Петров (исправен)
17 Kiper Raba   F26188 SK-351-IB  0625000697  1991  600.000,00 Ѓорче Петров (исправен)
18 Kiperi Raba  F 26188 SK-851-LD  0625001020  1989  600.000,00 Ѓорче Петров (исправен)
19 Autodigalka  Tatra AD-09 C SK-172-NL  0625000237  1989  200.000,00 Ѓорче Петров (исправен)
20 N.N.Poluprikolka
Gosa
FPPH-58 SK-750-FP  0925000022   2003  450.000,00 Ѓорче Петров (исправен)
21 N.N.Prikolka Gosa PPC-25 SK-640-NL  0925000023  1987  400.000,00 Ѓорче Петров (исправен)
22 Utovaruvac 14 OKT ULT-160 -3248 /  0625001166  /  350.000,00 Ѓорче Петров (исправен)

Во цената на предметот не се вклучени дополнителни давачки и ДДВ. Трошоците за демонтажа и пренос на движните предмети паѓаат на товар на купувачот.

 Предметите наведени во огласот се продаваат поединечно, на принципот видено купено, без никакви дополнителни рекламации.

Јавната аукција ќе се одржи на ден вторник/26.05.2009 година, во просториите на Управата за јавни приходи-Генерална Дирекција (сала за состаноци, 2-ри кат), бул. Кузман Јосифоски Питу бр.1 (Комплекс банки), со почеток во 11.00 часот.

Движните предмети ќе може да се разгледаат на одредениот датум и време и тоа:

- реден број 1 до реден број 9 на ден четврток/21.05.2009 година во кругот на Управа за јавни приходи-Генерална дирекција на бул. Кузман Јосифовски Питу бр.1 Скопје, од 10.00 до 11.00 часот;
- реден број 10 на ден четврток/21.05.2009 година во базата на Маврово АД во Табановце-Куманово, од 13.00 до 14.00 часот;
- реден број 11 до реден број 22 на ден петок/22.05.2009 година на ул. Фјодор Достоевски бб Ѓорче Петров - Скопје, од 10.30 до 12.30 часот.

Лицата заинтересирани за купување на движните предмети ќе може да учествуваат на усната јавна аукција доколку депонираат депозит во висина од 10% од утврдената почетна вредност на движниот предмет. Депозитот се уплаќа најдоцна ден пред одржувањето на усната јавна аукција на трезорска сметка бр.100000000063095, депозитна (наменска) сметка бр. 090051567969610, со приходна шифра 725939 програм 20.

Купувачот на движниот предмет мора да го уплати износот за кој движноста му е продадена, во рок од осум дена од денот на заклучувањето на усната јавна аукција, во спротивно продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на поврат на депонираниот депозит.

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија