Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавна објава за достава на Решение бр.16-2437/1 од 02.10.2012 година
Тип на отворен повик: Јавна покана Датум на објава: 02.06.2014 

Врз основа на член 86 став 3 и член 87 став 2 од Законот за општата управна постапка, Управата за јавни приходи врши

ЈАВНА ОБЈАВА
за достава на Решение бр.16-2437/1 од 02.10.2012 година

 

Управа за јавни приходи - Регионална дирекција Штип му соопштува на наведеното лице дека има решение по изјавената жалба кое не е во состојба да го достави затоа што седиштето на странката не е познато за органот чие писмено се доставува и тоа:

  1. Решение бр.16-2437/1 од 02.10.2012 година на Министерство за финансии - Сектор за второстепена управна постапка, управни и судски спорови Скопје за правното лице Шери ДООЕЛ Кочани од Кочани со седиште на ул.Сремска бр.21 Кочани.

Против решението може да се поведе управен спор пред Управниот суд на РМ во рок од 30 дена од денот на доставувањето.

Се повикува наведеното првно лице во рок од 10 (десет) дена од објавата да се јави за прием на решението во просториите на Управа за јавни приходи - Регионална дирекција Штип, ул.Плоштад Слобода бб Штип, секој работен ден од 08:30 до 16:30 часот.

Согласно член 87 став 2 од Законот за општата управна постапка овој начин на доставување се смета за уредна достава и доколку повиканото лице не го стори тоа негативните последици кои можат да настанат ќе ги сносат самите странки.

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија