Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Recnik
Преглед на отворен повик

Известување во врска јавните аукции за присилна наплата на даночен долг спрема Маврово АД Скопје - Јавните аукции се одложуваат на неодредено време
Тип на отворен повик: Известување Датум на објава: 23.06.2009 

Управата за јавни приходи - Дирекција за големи даночни обврзници им соопштува на сите заинтересирани лица дека јавните усни аукции за продажба на имот во присилна наплата на даночен долг спрема даночниот должник Маврово АД Скопје за кои се распишани огласи објавени на интернет страната на УЈП (http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici) и во весникот “Дневник“ на ден 15/06/2009, 20/06/2009 и 23/06/2009 година се одложуваат на неодредено време.

Основниот суд Скопје II-Скопје во постапка за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот Маврово АД Скопје отпочната со решение I.Ст.бр.252/09 и 261/09 од 12/06/2009 година, на ден 19/06/2009 година донел решение I.Ст.бр.252/09 и 261/09 со кое се забранува одредување и спроведување на присилно извршување против должникот.

За одложените усни јавни аукции дополнително ќе следат известувања кои ќе бидат објавени во медиумите со назначување на времето и местото на нивното одржување (Kонтакт телефон: 02/3299 612).

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија