Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Recnik
Преглед на отворен повик

Возен ред на мобилни даночни шалтери / Ноември 2018
Тип на отворен повик: Мобилен даночен шалтер Датум на објава: 31.10.2018 

Користете ги даночните услуги на „Мобилните даночни шалтери“. Со четири специјално опремени комбиња, даночниците секој месец ги посетуваат населените места каде Управата нема постојани даночни канцеларии, како и локации кои дополнително можат да се утврдат во соработка со општините и потребите на локалното населиние и бизниси.
Граѓаните и фирмите, без да го напуштат своето место на живеење/седиште, можат да ги добијат сите даночни услуги и информации преку мобилните шалтери, да ги достават сите видови на даночни пријави, барања и сл., како и да ги подигнат сите документи што ги издава Управата за јавни приходи. 

ВОЗЕН РЕД / НОЕМВРИ 2018
(дополнување)

Број на МДШ

Општина/Место

Датум

Период (од-до)

Локација

04 Врапчиште 01 ноември од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
02 Долнени 02 ноември од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
04 Маврово и Ростуша 02 ноември од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
04 Теарце 02 ноември од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
03 Облешево 06 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
04 Центар Жупа 06 ноември од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
05 Новаци 06 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Зрновци 07 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
04 Јегуновце 07 ноември од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
05 Добромири 07 ноември од 10.00 до 15.00 часот во центарот на селото
02 Дебреште 08 ноември од 10.00 до 14.00 часот во центарот на селото
03 Лозово  08 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
04 Врапчиште 08 ноември од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
05 Горно Агларци 08 ноември од 10.00 до 15.00 часот во центарот на селото
03 Липково 09 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
05 Долно Агларци 09 ноември од 10.00 до 15.00 часот во центарот на селото
04 Маврово и Ростуша 09 ноември од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
03 Старо Нагоричане 12 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
04 Теарце 12 ноември од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
05 Далбеговци 12 ноември од 10.00 до 15.00 часот во центарот на селото
02 Житоше 13 ноември од 10.00 до 14.00 часот во центарот на селото
04 Центар Жупа 13 ноември од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
05 Рибарци 13 ноември од 10.00 до 12.30 часот во центарот на селото
05 Гнеотино 13 ноември од 12.30 до 15.00 часот во центарот на селото
03 Карбинци 14 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
04 Јегуновце 14 ноември од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
05 Бач 14 ноември од 10.00 до 15.00 часот во центарот на селото
04 Врапчиште 15 ноември од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
05 Гермијан 15 ноември од 10.00 до 15.00 часот во центарот на селото
04 Маврово и Ростуша 16 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
05 Живојно 16 ноември од 10.00 до 15.00 часот во центарот на селото
04 Теарце 19 ноември од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
05 Брод, Добровени 19 ноември од 10.00 до 15.00 часот во центарот на селото
02 Кривогаштани 20 ноември од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
03 Облешево 20 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
04 Центар Жупа 20 ноември од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
05 Градешница 20 ноември од 10.00 до 15.00 часот во центарот на селото
03 Зрновци 21 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
04 Јегуновце 21 ноември од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
05 Долна Чарлија 21 ноември од 09.00 до 11.00 часот во центарот на селото
05 Радобор 21 ноември од 11.00 до 13.00 часот во центарот на селото
05 Могила 21 ноември од 14.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Лозово 22 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
04 Врапчиште 22 ноември од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
05 Добрушево 22 ноември од 09.00 до 11.00 часот во центарот на селото
05 Мусници 22 ноември од 11.00 до 13.00 часот во центарот на селото
05 Могила 22 ноември од 14.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Липково 23 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
04 Маврово и Ростуше 23 ноември од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
05 Дедбалци 23 ноември од 09.00 до 11.00 часот во центарот на селото
05 Трап 23 ноември од 11.00 до 12.00 часот во центарот на селото
05 Црничани 23 ноември од 12.00 до 13.30 часот во центарот на селото
05 Могила 23 ноември од 14.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Старо Нагоричане 26 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
04 Теарце 26 ноември од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
05 Долно Српци 26 ноември од 09.00 до 11.00 часот во центарот на селото
05 Беранци 26 ноември од 11.00 до 13.00 часот во центарот на селото
04 Центар Жупа 27 ноември од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
05 Вашарејца 27 ноември од 09.00 до 11.00 часот во центарот на селото
05 Лознани 27 ноември од 11.00 до 13.00 часот во центарот на селото
05 Могила 27 ноември од 14.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Пласница 28 ноември од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
03 Карбинци 28 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
04 Јегуновце 28 ноември од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
05 Ивањевци 28 ноември од 09.00 до 13.00 часот во центарот на селото
05 Подино 28 ноември од 11.00 до 13.00 часот во центарот на селото
05 Могила 28 ноември од 14.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
04 Врапчиште 29 ноември од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
04 Маврово Ростуша 30 ноември од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда

За возниот ред на Мобилните даночни шалтери, можете да се информирате и преку Инфо центарот 0800 33 000 или 02/3253 200.

Pdf_16   Возен ред на мобилни даночни шалтери / Ноември 2018  (109 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија