Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавна објава за за уредно доставување на известување за произнесувања по барања за поведување на прекршочна постапка за правните лица/трговец поединец и одговорни лица
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 11.03.2019 

Година: 2019
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за за уредно доставување на известување за произнесувања
по барања за поведување на прекршочна постапка за правните лица/трговец поединец
и одговорни лица
Датум на издавање: 11 март 2019 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.27-10/3-1 од 05.03.2019 година

Врз основа на член 88 став 10 од Законот за прекршоци („Службен весник на РМ”, бр.124/15), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Штип, Комисија за прекршоци објавува

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на известување за произнесувања по барања за поведување на прекршочна постапка за правните лица/трговец поединец и одговорни лица

Се повикува правното лице во рок од 8 (осум) дена да го подигне Известувањето за произнесување по електронски пат со испраќање на е-пошта: Blagoj.Iljov@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Штип Плоштад Слобода бб, 2000 Штип

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на 8 дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните „Известувања за произнесувања по барања за поведување на прекршочна постапка“ за правнот лице:

Ред.
бр.
Назив / Име на субјект Последна адреса на субјектот Број на известување Датум на известување
Адреса Град
 1 ТУБИЗЕ ЛИРС ДООЕЛ КОЧАНИ ул.„ Маршал Тито“ бр.6 Кочани 27-10/3-1 31.01.2019
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија