Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок за правните лица / трговец поединец и одговорни лица
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 23.04.2019 

Година: 2019
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен
прекршок за правните лица / трговец поединец и одговорни лица
Датум на издавање: 23 април 2019 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.27-10/3-3 од 12.04.2019 година

Врз основа на член 88 став 10 од Законот за прекршоци („Службен весник на РМ”, бр.124/15), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Штип, Комисија за прекршоци објавува

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на решение за сторен прекршок за правните
лица/трговец поединец и одговорни лица

Се повикува правното лице во рок од осум дена да го подигне решението за сторен прекршок по електронски пат со испраќање на е-пошта: Blagoj.Iljov@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Штип ул.Плоштад слобода бб Штип

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на 8 дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните „решение за сторен прекршок“ за правното лице:

Ред.
бр.
Назив / Име на субјект Последна адреса на субјектот Број на известување Датум на известување
Адреса Град
 1 ТУБИЗЕ ЛИРС ДООЕЛ КОЧАНИ ул.„ Маршал Тито“ бр.6 Кочани 27-10/3-3 12.04.2019
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија