Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на решенија за сторен прекршок за правните лица и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 11.09.2019 

Година: 2019
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок
и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Датум на издавање: 11 септември 2019 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.27-10/243-3 од 11.08.2019 година

Врз основа на член 88 став 10 од Законот за прекршоци („Службен весник на РМ”, бр.124/15), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Штип, Комисија за прекршоци објавува

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на решенија за сторен прекршок за правните лица и известувања по поведените барања за прекршочна постапка

Се повикува правното лице во рок од (8) осум дена да го подигне решението за сторен прекршок/известувањето по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта: Blagoj.Iljov@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Штип ул.Плоштад Слобода бб, Штип

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на 8 дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните „решение за сторен прекршок’’ и ,,известувања по барање за поведување на прекршочна постапка’’ за правните лица:

Ред.
бр.
Назив / Име на субјект Последна адреса на субјектот Број на решение / известување Датум на решение / известување
Адреса Град
 1 АДА 1 Д.О.О.Е.Л. ШТИП ул.Крушевска Република бр.101, Штип Штип 27-10/243-3 25.07.2019
2 АДА 1 Д.О.О.Е.Л. ШТИП ул.Крушевска Република бр.101, Штип Штип 27-10/243-4 25.07.2019
3 СУПЕРМАРКЕТ ИВА Д.О.О.Е.Л. ШТИП ул.Сремски Фронт бб,
Штип
Штип 27-10/276-3 25.07.2019
4 СУПЕРМАРКЕТ ИВА Д.О.О.Е.Л. ШТИП ул.Сремски Фронт бб,
Штип
Штип 27-10/276-4 22.08.2019
5 ЖУПА СЛОТ ДООЕЛ КОЧАНИ ул.Боро Ловџија бр.12, Кочани Кочани 24-83/160-1 22.07.2014
6 ШЕРИ ДООЕЛ КОЧАНИ ул.Сремска бр.21,
Кочани
Кочани 24-83/157-1 22.07.2014
7 КВИН БУРГЕР КУМАНОВО ул.Прва Петолетка бр.3, Куманово Куманово 27-10/178-1 08.07.2019
Pdf_16   Јавна објава за уредно доставување на решенија за сторен прекршок за правните лица и известувања по поведените барања за прекршочна постапка  (75 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија