Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 30.10.2019 

Година: 2019
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен
прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Датум на издавање: 30 октомври 2019 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.227-10/360-1 од 30.10.2019 година

Врз основа на член 88 став 10 од Законот за прекршоци („Службен весник на РМ”, бр.124/15), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Штип, Комисија за прекршоци објавува

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на решенија за сторен прекршок за правните лица по поведените барања за прекршочна постапка

 

Се повикува правното лице во рок од осум дена да го подигне решението за сторен прекршок/известувањето по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта: Blagoj.Iljov@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Штип ул.Плоштад слобода бб, Штип.

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на 8 дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните „решение за сторен прекршок“ и ,,известувања по барање за поведување на прекршочна постапка,, за правните лица: „решение за сторен прекршок“ за правното лице:

 

Ред.
бр.
Назив / Име на субјект Последна адреса на субјектот Број на решение / известување Датум на решение / известување
Адреса Град
 1 СТОБИ ФРУТ&ВЕЏЕТЕЈБЛ ДООЕЛ КУМАНОВО ул.Илинденска бр.8 ТЦ ЛОК 5, Куманово Куманово 27-10/360-1 03.10.2019
2 КВИН БУРГЕР ДООЕЛ КУМАНОВО ул.Прва Петолетка бр.3, Куманово Куманово 27-10/178-1 03.10.2019

 

Pdf_16   Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка   (60 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија