Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на известувања по поведени барања за прекршочна постапка
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 17.12.2019 

Година: 2019
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на известувања
по поведени барања за прекршочна постапка
Датум на издавање: 17 декември 2019 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр. 2723-2/4 од 13.12.2019 година

Врз основа на член 88 став 10 од Законот за прекршоци („Службен весник на РМ”, бр.124/15), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Прилеп, Комисија за прекршоци објавува

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на известувања по поведени барања за прекршочна постапка

Се повикува правното лице во рок од осум дена да го подигне известувањето по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта: Petar.Damjanoski@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Прилеп/Даночо одделение Кавадарци ул. Вељко Влаховиќ бр. 7, Кавадарци.

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici а по изминувањето на 8 дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните известувања по поднесените барања за поведување на прекршочна постапка за правните лица:

Ред.
бр.

Назив / Име на субјект

Последна адреса на субјектот

Број на решение / известување

Датум на решение / известување

Адреса

Град

 1

ЧЕМПРЕС КИРО И ДРУГИ ДОО ВЕЛЕС

ул.Маршал Тито
бр.130, Велес

Велес

25-23/283-1

07.03.2017

2

ГЕОНОВА ДООЕЛ
ВЕЛЕС

ул.Благој Ѓорев бр.89-3/6, Велес

Велес

25-23/289-1

07.03.2017

Pdf_16   Јавна објава за уредно доставување на известувања по поведени барања за прекршочна постапка  (60 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија