Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 18.02.2020 

Година: 2020
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен
прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Датум на издавање: 18 февруари 2020 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.28-3/18-34 од 22.03.2019 година

Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоци („Службен весник на РСМ”, бр.96/2019), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Тетово, Комисија за прекршоци објавува

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на решенија за сторен прекршок и известувања по
поведените барања за прекршочна постапка

 

Се повикува правното лице (одговорно лице во правното лице) и физичко лице, во рок од осум дена да го подигне решението за сторен прекршок/известувањето по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта: Tahir.Bedjeti@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Тетово ул.Дервиш Цара бр. 56 Тетово.

Со оваа објава на веб страницата на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на 8 дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните „решение за сторен прекршок“ и ,,известувања по барање за поведување на прекршочна постапка,, за правно и физичко лице:

Ред.
бр.

Назив / Име на субјект

Последна адреса на субјектот

Број на решение / известување

Датум на решение / известување

Адреса

Град

 1

МИГРОС ВИВА ТП / СЕЛИМ ИЉАЗИ

с.Чегране,
Гостивар

ГОСТИВАР

28-3/18-34

22/03/2019

2

БЕРЛИН ТП / РАСИМ КАДРИИ

ул.Јане Сандански бр.59,
Тетово

ТЕТОВО

28-3/18-95

22/03/2019

3 АРЕНА ГСМ/ ЕЛИСА АДЕМИ с.Врапчиште ул.101 бб,
Врапчиште
ВРАПЧИШТЕ 28-3/18-80 12/06/2019
4 ЈЕТМИР ЈАКУПИ с.Форино,
Гостивар
ГОСТИВАР 26-3/16-581 28/09/2018
5 ЉУТФИ ЈАКУПИ с.Форино,
Гостивар
ГОСТИВАР 26-3/16-582 28/09/2018
6 БУТИК БЕЛЕТЕНИ ДООЕЛ / БУРХАН АЛИ с.Требош ул.101 бр.1/А,
Желино
ЖЕЛИНО 28-3/18-63 24/12/2018
7 ВАЛМИР ИНД. ЗЕМЈОДЕЛЕЦ / БЕСИР ЕМИНИ с.Долно Палчиште,
Долно Палчиште
БОГОВИЊЕ 26-3/17-161 04/01/2019
8 АГ-ИНЖЕНЕРИНГ –М ДООЕЛ / АЌИМ ШАЌИРИ ул.200 бр.20,
Гостивар
ГОСТИВАР 26-3/17-139 07/09/2018
9 РАМИ БРАИМИ с.Равен,
Гостивар
ГОСТИВАР 26-3/17-102 31/01/2019
10 ДХ КАРАДЕНИЗ ДООЕЛ /
ДОГАН КАРАДЕНИЗ
ул.Панче Поповски бр.9,
Гостивар
ГОСТИВАР 28-3/18-71 24/12/2018
Pdf_16   Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка   (60 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија