Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок за правно лица по поведено барање за прекршочна постапка
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 25.02.2020 

Година: 2020
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на решение за
сторен прекршок за правно лица по поведено барање за прекршочна постапка
Датум на издавање: 25 февруари 2020 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.2723-2/2 од 25.02.2020 година

Врз основа на член 88 став 10 од Законот за прекршоци („Службен весник на РМ”, бр.124/15), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Прилеп, Комисија за прекршоци објавува

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на решение за сторен прекршок за правно лица по поведено
барање за прекршочна постапка

 

Се повикува правното лице во рок од осум дена да го подигне решението за сторен прекршок по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта: Tejfit.Amishev@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Прилеп/Даночно одделение Кавадарци ул. Вељко Влаховиќ бр.7, Кавадарци.

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на 8 дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следнoто Решение за сторен прекршок и Известување по барање за поведување на прекршочна постапка за правното лице:

Ред.
бр.
Назив / Име на субјект Последна адреса на субјектот Број на решение / известување Датум на решение / известување
Адреса Град
 1 РЕСТОРАНТ ПАРК УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ ул.Дисанска бб,
Кавадарци
Кавадарци 25-23/39-1 14.02.2020
Pdf_16   Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок за правно лица по поведено барање за прекршочна постапка  (57 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија