Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 06.11.2020 

Година: 2020
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок
и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Датум на издавање: 06 ноември 2020 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.2723-2/11 од 03.11.2020 година

Врз основа на член 88 став 10 од Законот за прекршоци („Службен весник на РМ”, бр.124/15), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Прилеп, Комисија за прекршоци објавува

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на решенија за сторен прекршок за правните лица по поведените барања за прекршочна постапка
 

 Се повикува правното лице во рок од осум дена да го подигне решението за сторен прекршок/известувањето по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта: Petar.Damjanoski@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Прилеп/Даночо одделение Кавадарци ул.Вељко Влаховиќ бр.7, Кавадарци.

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на 8 дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните „решение за сторен прекршок“ и ,,известувања по барање за поведување на прекршочна постапка,, за правните лица:

Ред.
бр.

Назив / Име на субјект

Последна адреса на субјектот

Број на решение / известување

Датум на решение / известување

Адреса

Град

1 НОВ-СТИЛ ЗАНАЕТЧИЈА ул.Благој Ѓорев бр.14 ВЕЛЕС 26-23/1-710 05.09.2017
2 ЦОБЕ БЕРБЕР ЗД ул.Илинденска бр.14 ВЕЛЕС 26-23/1-721 05.09.2017
3 ЏОВАНИ ТРАНС ТП АВТОПРЕВОЗНИК с. Ореше бб ВЕЛЕС 26-23/1-736 05.09.2017
4 МИСТЕР ЏЕК ДООЕЛ ул.Алексо Демниевски бр.53 ВЕЛЕС 26-23/1-832 15.06.2017
5 ТЕРА МР ЗАНАЕТЧИЈА ул.Скопски пат бб ВЕЛЕС 26-23/1-1141-1 25.07.2017
6 АЦЕ-ДА ЗАНАЕТЧИЈА ул.Благој Ѓорев бр.97 ВЕЛЕС 26-23/1-1195 23.04.2018
7 М-Х ТРЕЈД ДООЕЛ ул.Ристо Попов бб ВЕЛЕС 26-23/1-1122 24.08.2017
8 ПАЛАНКА-МОНТ ЗАНАЕТЧИЈА ул.Партизанска бр.82 НЕГОТИНО 26-23/1-1172 19.02.2018
9 КРИСТАЛ-ММТ ЗАНАЕТЧИЈА ул.Орце Николов бр.26 КАВАДАРЦИ 26-23/1-1188-1 31.07.2017
10 ФРИС ЗД БЕРБЕРСКИ САЛОН ул.Димитар Влахов бб ВЕЛЕС 26-23/1-715 05.09.2017
11 БАДА-БИНГ ДООЕЛ ул.Страшо Пинџур бр.20 НЕГОТИНО 25-23/686-1 12.02.2020
Pdf_16   Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка  (66 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија