Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 07.12.2020 

Година: 2020
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на решение за
сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Датум на издавање: 07 декември 2020 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.27-20/158-3 од 07.12.2020 година

Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоци („Службен весник на РМ”, бр.96/19), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Штип, Комисија за прекршоци објавува

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на решенија за сторен прекршок/известувања по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка за правните лица и одговорните лица/физички лица по поведените барања за прекршочна постапка

 

Се повикуваат правните лица , одговорните лица и физичките лица во рок од осум дена да ги подигнат решението за сторен прекршок/известувањето по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта: Blagoj.Iljov@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Штип ул.Плоштад слобода бб Штип

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на 8 дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните „решение за сторен прекршок“ и ,,известувања по барање за поведување на прекршочна постапка,, за правните лица:

 

Ред.
бр.

Назив / Име на субјект

Последна адреса на субјектот

Број на решение / известување

Датум на решение / известување

Адреса

Град

 1

ПЕШЕВСКИ СЛАВЧА ДЕЈАН

ул.Никола Тесла бр.108 Куманово

Куманово

27-20/158-3 15.10.2020

2

СЕЈДИЈИ РЕШАТ ЕРОЛ

ул.Алириза Решат бр.4 Куманово

Куманово

27-20/159-3 15.10.2020
3 МАМУТИ ЕМИН ул.Алириза Решат бр.4 Куманово Куманово 27-20/157-2 30.09.2020
4 КОРП ПРОЈЕКТ ДООЕЛ КУМАНОВО ул.Индустриска бб Куманово Куманово 27-20/81-3 01.12.2020
5 ЉУТВИЈИ ХИСЕН БЉЕРИМ с.Сопот ББ Куманово 27-20/27-2 22.10.2020
Pdf_16   Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка  (64 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија