Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на известувања по поведените барања за прекршочна постапка и решенија за сторен прекршок
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 11.12.2020 

Година: 2020
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на известувања по
поведени барања за прекршочна постапка и решенија за сторен прекршок
Датум на издавање: 11 декември 2020 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.2723-2/27 од 09.12.2020 година

Врз основа на член 88 став 10 од Законот за прекршоци („Службен весник на РМ”, бр.124/15), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Прилеп, Комисија за прекршоци објавува

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на известувања по поведените барања за прекршочна постапка и решенија за сторен прекршок
 

Се повикува правното лице во рок од осум дена да го подигне известувањето по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта: Aleksandra.Kuzeva@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Прилеп/Даночно одделение Кавадарци ул. Вељко Влаховиќ бр. 7, Кавадарци.

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на 8 дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните известувања по поднесените барања за поведување на прекршочна постапка за правните лица: 

Ред.
бр.

Назив / Име на субјект

Последна адреса на субјектот

Број на решение / известување

Датум на решение / известување

Адреса

Град

1 КРЕМЧЕ-7 УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ ПРИЛЕП ул.Републиканска бр. 25 Прилеп 2623/392 07.03.2018
2 ФАСТ ФУД КЕЦ ДООЕЛ ВЕЛЕС ул.Благој Ѓорев бр. 85-3 Велес 26-23/1-1221 24.08.2017
3 ТРИРЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ ПРИЛЕП ул. Задарскабр. 37 Прилеп 2623/401 07.03.2018
4 АУРОРА ФЕШН ул.Јоска Јорданоски бр. 27 Прилеп 2623/391 07.03.2018
5 КОМПАНИЈА ХИДРОМОНТ УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ ПРИЛЕП ул.Генерал Васко Карангелески бр.86 а Прилеп 2623/396 07.03.2018
6 ПЕПЕЛИШТЕ А.Д. с. Пепелиште бб Неготино 26-23/1-555 21.06.2018
7 МЕБЕЛ-ДМ ЗАНАЕТЧИЈА ул.Марксова бр. 19 Велес 26-23/1-957 04.12.2017
8 БИОС С.Т.Д. ул. Јна бр. 5 Кавадарци 2623/313 05.11.2020
9 КРАЛСКА КАПИЈА Д.О.О.Е.Л. ДЕМИР КАПИЈА ул. Маршал Тито бр. 63 Демир Капија 2723/1-221 13.10.2020
10 САВА-ЦВЕТ УВОЗ-ИЗВОЗ Д.О.О.Е.Л. ПРИЛЕП ул. Егејска бр. 7 Прилеп 2723/1-222 13.10.2020
11 ПАПА МОБИЛ НИКОЛЧЕ Д.О.О.Е.Л. ВЕЛЕС ул. Георги Димитров бр. 155 Велес 2723/1-224 13.10.2020
12 БОРЧЕ –КОП ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Д.О.О.Е.Л. с.ТРЕМНИК ул. Западен Булевар бр. 99 Кавадарци 2723/1-225 13.10.2020
13 КАЏБАНОВ Д.О.О.Е.Л. УВОЗ-ИЗВОЗ ВЕЛЕС ул. Комплекс Узус КО -4-31 Б Велес 2723/1-229 13.10.2020
14 ДТУ КАФЕ БАР ГЛАМУР Д.О.О. ВЕЛЕС ул. Благој Ѓорев бр. 85-3 Велес 2723/1-231 13.10.2020
15 ВАРАХИЛО Д.О.О.Е.Л. ВЕЛЕС ул. Лазо Осмаков бр. 1А Велес 2723/1-232 13.10.2020
16 ВАРАХИЛО Д.О.О.Е.Л. ВЕЛЕС ул. Лазо Осмаков бр. 1А Велес 2723/1-233 13.10.2020
17 АЦЕ-ДА ЗАНАЕТЧИЈА КЛУЧАР ул. Благој Ѓорев бр. 97 Велес 2823/332 13.11.2018
18 ЦИЛЕ ТАЛЕ СЕРВИС ТРАЈЧЕ ЈОРДАНОВ ул.Димитар Влахов бб Велес 2823/348 13.11.2018
19 БРАВИСИМА ФРИЗЕРСКИ САЛОН ул. Гаврило Радомир бр. 4 Велес 2823/364 13.11.2018
20 А-Д ПИЛАНА ПЕТАР ДООЕЛ с. Корешница бб Демир Капија 2623/240 04.11.2020
21 М-Х ТРЕЈД ДООЕЛ ул.Ристо Попов бб Велес 26-23/1-1276 13.07.2018
22 ЛУЦИЈА ФРИЗЕРСКИ САЛОН ПАНЧЕ ЖЕЖОВСКИ ул. Илинденска бр.26 Велес 26-23/1-695 04.09.2017
Pdf_16   Јавна објава за уредно доставување на известувања по поведените барања за прекршочна постапка и решенија за сторен прекршок  (62 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија