Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 18.01.2021 

Година: 2021
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен
прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Датум на издавање: 18 јануари 2021 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.27-20/177-3 од 18.01.2021 година

Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоци („Службен весник на РМ”, бр.96/19), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Штип, Комисија за прекршоци објавува
 

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на решенија за сторен прекршок /известувања по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка за правните лица и одговорните лица/физички лица по поведените барања за прекршочна постапка

 

Се повикуваат правните лица , одговорните лица и физичките лица во рок од осум дена да ги подигнат решението за сторен прекршок/известувањето по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта:Blagoj.Iljov@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Штип ул.Плоштад слобода бб Штип.

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на 8 дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните „решение за сторен прекршок“ и ,,известувања по барање за поведување на прекршочна постапка,, за правните лица::

Ред.
бр.

Назив / Име на субјект

Последна адреса на субјектот

Број на решение / известување

Датум на решение / известување

Адреса

Град

1 КАЈ ХУСЕ ТП ОЗЕН ЈУСЕИН ДЕМИРОВ ул.Ванчо Прќе бр.125/лок 11 Штип Штип 27-20/177-2 03.12.2020
2 ТЕЛФИЈЕ АЗИЗИ – МИРАНДА С.З.Д ул. Христијан Тодоровски Карпош бр.14/3 Куманово Куманово 27-20/123-2 04.09.2020
3 ЉУТВИЈИ ХИСЕН БЉЕРИМ с.Сопот ББ Куманово 27-20/155-22 22.10.2020
4 ЉУТВИЈИ ХИСЕН БЉЕРИМ с.Сопот ББ Куманово 27-20/27-3 27.08.2020
5 ЕФРЕМОВ ДАНЕ ОЛИВЕР КАРПОШЕВА БР.54 Свети Николе 27-20/163-2 23.12.2020
6 МИХАИЛОВ ДИМИТРИЈА ДУШКО СТОЈАН МИЛЕВСКИ БР.5 Куманово 27-20/164-2 15.10.2020
7 МАНЧЕВ БРАНКО ВАНЧО ул.МАРШАЛ ТИТО бр.25 Горни Подлог Кочани 27-20/151-2 03.12.2020
Pdf_16   Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка  (60 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија