Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 15.02.2021 

Година: 2021
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен
прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Датум на издавање: 15.02.2021 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.27-20/177-3 од 15.02.2021 година

Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоци („Службен весник на РМ”, бр.96/19), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Штип, Комисија за прекршоци објавува
 

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на решенија за сторен прекршок /известувања по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка за правните лица и одговорните лица/физички лица по поведените барања за прекршочна постапка

  

Се повикуваат правните лица , одговорните лица и физичките лица во рок од осум дена да ги подигнат решението за сторен прекршок/известувањето по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта: Blagoj.Iljov@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Штип ул.Плоштад слобода бб Штип

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на 8 дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните „решение за сторен прекршок“ и ,,известувања по барање за поведување на прекршочна постапка,, за правните лица: 

Ред.
бр.

Назив / Име на субјект

Последна адреса на субјектот

Број на решение / известување

Датум на решение / известување

Адреса

Град

1

Арѓент Абдулахи УПЛТРА ПЦ ТП

ул.Гоце Делчев бр.62,
Куманово

Куманово

27-30/20

18.01.2021

2

Ников Гоце

ул. Димитрија Лазаров бр.6, Куманово

Куманово

27-20/238

13.10.2020

3

СИЉАНЕ РАМАДАНИ ТП САНТЕ МАЊОЛА

ул.Гоце Делчев бр.3,
Куманово

Куманово

27-20/125-3

23.07.2020

4

ИВАНОВ ДУШКО ул.Генерал Апостолски бб Зрновци 27-20/190-2 17.12.2020

5

ТРАЈКОВ БЛАЖЕ ул.Буковец бр.39 Кратово 27-20/79-4 03.12.2020

6

АНТЕНА ДООЕЛ ул.Цетинска бр.39 Кратово 27-20/79-4 03.12.2020
7 Муслија Фатмир Љуљзим с.Слупчане с.Слупчане 27-20/167-2 17.12.2020

8

Драган Пешевски Народна Револуција бр.13 Куманово Куманово 27-30/5-1 28.01.2021
9 Анета Спасовска Нaсковска
СТУДИО СПАСОВСКИ-ФРИЗЕР
ул.Кирил и Методиј бр.1 Куманово 27-30/21-1 18.01.201
10 Миланова Страхил Сузана Ул.29-ти Ноември бр.23 Штип 27-20/248-1 12.01.2021
Pdf_16   Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка   (61 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија